İleti Yönetim Sistemi

Images

İleti Yönetim Sistemi

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 4 Ocak 2020 tarihli yönetmeliğine göre; firmalar kişilerinden topladıkları tüm iletişim izinlerini İleti Yönetim Sistemi İYS'ye aktarmak zorundadırlar. Gerekli aktarımın sağlanmaması halinde, firmaların kişilerde iletişim kurması yasaklanacaktır. Yeni alınan izinlerin 3 iş günü içinde İYS'ye aktarılması gerekir. Firmanızın kişileriyle ticari iletişimine devam edebilmesi ve olası cezalardan korunması için İYS ileti yönetim sistemine uyumlu hale getirmeniz gerekmektedir.

İleti Yönetim Sistemi ile tüm iletişim izinlerinizi İYS’ye kolayca aktarabilir, böylece ileti gönderirken gönderim kaybına uğramazsınız.